โรงงานผลิตพาเลท พาเลทไม้ Contact Us : 034-466240-1 Email: info@chaipradit.co.th , chaipradit_cm@hotmail.com

TH / EN / CN

Welcome To CHAIPRADIT SAWMILL CO.,LTD

 โรงงานผลิต พาเลทไม้ สำหรับใช้รองสินค้า ลังไม้สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์และสินค้า โทร.099-596-7987,085-441-4536 ใหญ่สุดในประเทศไทย 
ได้รับ IPCC รายแรกของไทย สามารถผลิตได้ตามความต้องการ พาเลทไม้ ผ่านการผลิตถูกต้องตามกระบวนการผลิตสากล ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการการเกษตร ISO.9001:2008 และ ISO.14001:2004 ซีเอ็มพาเลทได้ผ่าน EICC อุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิค 
 

ภายใต้นโยบาย "รักษ์สิ่งแวดล้อม โปร่งใส ใส่ใจ ซื่อสัตย์" CM pallet ผู้ผลิตและตำหน่าย PALLET TH-001 DB HT DOA No.1
ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร.034-466240-1, 034-832060-1, 034-854285

 

บริษัท โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์ จำกัด 

CHAIPRADIT SAWMILL CO.,LTD

แปรรูปไม้ เช่นไม้ยางพารา ไม้สนเยอรมัน ไม้สนนิวซีแลนด์ เป็นต้น ด้วยประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ทุกชนิดมายาวนานกว่า 60 ปี ในระยะหลัง เราแปรรูปไม้ยางพาราในลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เรามีความเชี่ยวชาญด้านการอัดน้ำยา ด้วยระบบสูญญากาศ และอบไม้ด้วยระบบไอน้ำธุรกิจของเรา


รักษ์โลก ให้ใช้ไม้

ไม้เป็นวัสดุอย่างเดียวที่สามารถโตได้ Renewable ซึ่งไม่มีวัสดุอื่นใดมาเทียบได้ วัสดุตัวอื่นมีแต่ทำลายโลก depletion ไม่สามารถสร้างตัวเองชดเชยได้ กระแสทั่วโลกทุกวันนี้ให้หันกลับมาใช้ไม้จากป่าปลูก มีการ รณรงค์เรื่อง Wood is good เพื่อสร้างโลกให้เป็นสีเขียว จากการที่ใช่ไม้ แทนที่จะผูกติดกับเรื่องการทำลายป่า เราควรหันกลับมาส่งเสริมให้มีการใช้ไม้ให้มาขึ้น พร้อมทั้งความเข้าใจเรื่องไม้ที่ถูกกฎหมาย อย่างเช่นในต่างประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนอยากลงทุนปลูกป่าเพื่อสร้างป่าเศรษฐกิจ.