บริษัท โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์ จำกัด

20140816_104739chaipradit_wood_pallet

โรงงานผู้ผลิตผลิตขี้เลื่อยอัดแท่ง หรือขี้เลื่อยอัดเม็ด โดยโรงเลื่อยชัยประดิษฐ์
กว่า 3 ทศวรรษ ที่ชัยประดิษฐ์ได้ทำธุรกิจโรงเลื่อย เรามีประสบการณ์ในการแปรรูปไม้ทุกชนิด ทั้งการป้องกันมอด แมลงศัตรูไม้ รวมทั้งการอบแห้งเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา

บริษัทฯได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO14001:2004 รวมทั้งเรายังเป็นผู้ส่งออกวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเป็นลำดับที่หนึ่งของประเทศไทย TH0001  นอกจากนี้เรายังเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้ลงนามในการเป็นคู่ค้าโดยยึดหลักจรรยาบรรณคู่ธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล กับหลายบริษัท Code Of Conduct กล่าวคือ เราจะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คือ เคารพสิทธิเสรีภาพด้านแรงงาน และมนุษยชน ดูแลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

wood_pallet

พันธกิจ นวัตกรรมใหม่ๆเป็นกุญแจนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางธุรกิจ เรามีวัฒนธรรมการระดมความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้นำเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาพัฒนาเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

นโยบายคุณภาพ
“มุ่งมั่นสร้างสรรค์ คุณภาพเป็นหนึ่ง”
เราให้ความสำคัญด้านคุณภาพและการบริการเป็นเลิศ
ทีมงานทุกหน่วยมีความพร้อมและเข้มแข็ง
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
พลังงานชีวมวล (ขี้เลื่อยอัดแท่ง)

ด้วยความมุ่งมั่นให้เกิดการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำเอาผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำมาสร้างรายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เราได้นำเอาขี้เลื่อย เศษฟืน เศษไม้จากไม้สน ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง ให้ค่าพลังงานสูง ขี้เถ้าต่ำกว่า 0.7%

20140816_104739

ธุรกิจของเรา เป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องจากธุรกิจหลัก ซึ่งได้นำเอาขี้เลื่อย และเศษไม้ที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเราเป็นผู้นำเข้าไม้ซุงสนจากประเทศ นิวซีแลนด์ เราจึงได้ผลิตภัณฑ์  ขี้เลื่อยอัดแท่งที่มีคุณภาพ

wood_pallet#1

ห่วงโซ่อุปทาน และการขนส่ง
บริษัทฯของเรา ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากเรานำเข้าไม้ซุงจากต่างประเทศแล้ว เรายังรับซื้อไม้จากทั่วราชอาณาจักรไทย เป็นไม้เศรษฐกิจทั้งสิ้น ซึ่งไม้ที่เหมาะสำหรับทำขี้เลื่อยอัดแท่งนั้น จะต้องไม่มีเศษเปลือกไม้ จึงจะให้พลังงานดี ละขี้เถ้าน้อย สถานที่ตั้งจึงเป็นแหล่งที่นำวัตถุดิบเข้ามา และสามารถส่งออกที่ท่าเรือคลองเตยได้สะดวก

wood_pallet#2

สัมพันธภาพกับแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบ
เราเป็นโรงเลื่อยที่ประกอบธุรกิจมากว่า 30 ปี จึงมีแหล่งผู้จำหน่ายวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความเชื่อถือดังนั้น เราจึงมีวัตถุดิบใช้ตลอดปีโดยไม่ขาดแคลนสำหรับการผลิตขี้เลื่อยอัดแท่ง

1.ขี้เลื่อย ขี้กบ จากกระบวนการผลิต
2 เศษไม้ปลายไม้จากกระบวนการผลิต นำมาบดให้ละเอียดผ่านกระบวนการเป็น ขี้เลื่อยอัดแท่ง หรือขี้เลื่อยอัดเม็ด

wood_pallet#3

กระบวนการผลิตที่มีเศษไม้ ขี้เลื่อย ขี้กบ จากการเลื่อยไม้ ไสไม้ เศษไม้

3. จากการปลูกพืชทดแทน เรามีแปลงสาธิตเตรียมไว้สำหรับโครงการนี้ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งเป็นการทดแทนกรณีที่วัตถุดิบขาดแคลน ซึ่งอาจจะส่งผลในระยะยาว
wood#1
wood#2